KELAN MYÖNTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TULKKAUSPALVELU

OLIVIA KOMMUNIKAATIO-OPETUS & TULKKAUSPALVELUT ON OLLUT KELAN HYVÄKSYMÄ  PALVELUNTUOTTAJA VUODESTA 2010 ALKAEN

Toteutamme puhevammaisten tulkkauspalvelua silloin, kun ihmisellä on kommunikaatio-ongelma ja  tarve käyttää tulkkauspalvelua. Kommunikaatio-ongelmia aiheuttavat mm. afasia, autismi, cp-vamma, dysartria, etenevä neurologinen vamma, kehitysvamma sekä kielellinen erityisvaikeus jne. Ihmisten kommunikaatiovaikeuksia voivat aiheuttaa mm. puheen ymmärtämisen ja tuottamisen eriasteiset häiriöt, kirjoittamisen sekä lukemisen erilaiset vaikeudet. 

Tulkin tehtäviä ovat mm. asioimistulkkaus, kongressi- ja seminaaritulkkaus, kerhotulkkaus, lastentulkkaus, sairaanhoidolliset tilanteet, teatteri- ja museotulkkaukset, ja vapaa-ajantulkkaus, työelämäntulkkaus, hengelliset tilanteet sekä erilaiset urheilu- ja kulttuuritapahtumat.

Yleisemmin tulkkauksessa käytämme erikoisosaamisena puhetta tukevia sekä korvaavia menetelmiä kuten kuvakommunikaatiota ja teknisiä laitteita, piirroksia/piirtämistä, graafisia symboleja, esinekommunikaatiota, epäselvän puheen selventämistä, eleitä, ilmeitä, erilaisia äänenpainoja, tukiviittomia, sormiaakkosia ja kirjoittamista tietokoneen, kirjoituslaitteen tai aakkostaulun avulla jotta tulkkaus onnistuu. 

HUOM!

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan tulkkauspalveluun videon avulla. Siinä asia kerrotaan selkosuomella, jonka rinnalla käytetään viittomia ja tekstitystä, ole hyvä: 

https://www.youtube.com/watch?v=YHTqUFfYG7g&feature=youtu.be

 

Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskukset alueittain ja niiden yhteystiedot:

http://www.kela.fi/documents/10180/3571044/Vammaisten_tulkkauspalvelu_alueet_ja_yhteystiedot.pdf/e9ddde10-5697-4e9b-8eb0-b74431cf5a18

 

 

KELAN OHJEET HENKILÖSTÖTIETOJEN KÄSITTELYYN

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Ohjeet henkilötietojen käsittelystä kuulovammaisten,
kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden
tulkkauspalvelussa.

KELAN HYVÄKSYMÄT TULKIT

Päivi Ahola

puhevammaisten tulkki EAT (40 ov) viittomakommunikaation erikoistumisopinnot (30 op) Humak 

kulttuurituottaja AMK (240 op) Humak

palveluntuottaja, sopimusyhteistyökumppaneiden, laskutuksen ja henkilöstön yhteyshenkilö sekä esimies. 

yhteystieto: olivia.palvelut@gmail.com tai p. 040 2161 400

 

 

Mira Taipalus

Koulutustaustaltaan viittomakielen tulkki AMK (Humak 240 op) suoritti puhavammaisten tulkkausalan täydennysopinnot 14.5.2019 (Humak 30 op) Harjoitteli ahkerasti puhevamma-alan tulkkausta  1.10.2018 - 31.4.2019. 

Hänen vahvuutena on tukiviittomat, erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät, asiakasryhmät sekä viestintäympäristön tukeminen,

puhevammaisten tulkki  sekä opiskelutulkki.

yhteystieto: mira.olivia.palvelut@gmail.com tai p. 044 9857 097

 

TULKIN EETTISET OHJEET

 

1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.

4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.

5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.

6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.

7. Tulkki on puolueeton vietinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.

10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.

11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.

12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.