KELAN MYÖNTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TULKKAUSPALVELU

OLIVIA KOMMUNIKAATIO-OPETUS & TULKKAUSPALVELUT ON KELAN HYVÄKSYMÄ  PALVELUNTUOTTAJA MYÖS ALKAEN VUONNA 2018

 

Toteutamme puhevammaisten tulkkauspalvelua silloin, kun ihmisellä on kommunikaatio-ongelma ja  tarve käyttää tulkkauspalvelua. Kommunikaatio-ongelmia aiheuttavat mm. afasia, autismi, cp-vamma, dysartria, etenevä neurologinen vamma, kehitysvamma sekä kielellinen erityisvaikeus jne. Ihmisten kommunikaatiovaikeuksia voivat aiheuttaa mm. puheen ymmärtämisen ja tuottamisen eriasteiset häiriöt, kirjoittamisen sekä lukemisen erilaiset vaikeudet. 

Tulkin tehtäviä ovat mm. asioimistulkkaus, kongressi- ja seminaaritulkkaus, kerhotulkkaus, lastentulkkaus, sairaanhoidolliset tilanteet, teatteri- ja museotulkkaukset, ja vapaa-ajantulkkaus, työelämäntulkkaus, hengelliset tilanteet sekä erilaiset urheilu- ja kulttuuritapahtumat.

Yleisemmin tulkkauksessa käytämme erikoisosaamisena puhetta tukevia sekä korvaavia menetelmiä kuten kuvakommunikaatiota ja teknisiä laitteita, piirroksia/piirtämistä, graafisia symboleja, esinekommunikaatiota, epäselvän puheen selventämistä, eleitä, ilmeitä, erilaisia äänenpainoja, tukiviittomia, sormiaakkosia ja kirjoittamista tietokoneen, kirjoituslaitteen tai aakkostaulun avulla jotta tulkkaus onnistuu. 

 

Kelan järjestämästä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta lisätietoja ja materiaaleja tästä:

http://www.kela.fi/documents/10180/3571044/Vammaisten_tulkkauspalvelu_alueet_ja_yhteystiedot.pdf/e9ddde10-5697-4e9b-8eb0-b74431cf5a18

 

 

KELAN HYVÄKSYMÄT TULKIT

 

Päivi Ahola

puhevammaisten tulkki EAT (40 ov) viittomakommunikaation erikoistumisopinnot (30 op) Humak

kulttuurituottaja AMK (240 op) Humak

palveluntuottaja, sopimusyhteistyökumppaneiden, laskutuksen ja henkilöstön yhteyshenkilö

eläimistä, etenkin koirista innostuva ihminen ja viherpeukalo! 

yhteystieto: olivia.palvelut@gmail.com

 

Sini Maaria Kukonlehto

puhevammaisten tulkki EAT, (40 ov) 

perusasiointitulkkauksen aikana tulkkaustilanteessa käyttää mm. graafisia symboleja, tuettua kirjoittamista, sanalistoja, piirroksia, esinekommunikaatiota, eleitä, tukiviittomia ja sormiaakkosia. 

yhteystieto: sinimaaria.olivia@gmail.com

 (kuva tulee myöhemmin)

TULKIN EETTISET OHJEET

 

1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.

4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.

5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.

6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.

7. Tulkki on puolueeton vietinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.

10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.

11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.

12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.